loading

گروه نمک های N-P  ریزترین و کوچکترین دانه بندی و به عبارتی نرم ترین سایز نمک دانه بندی  تولید شده و تفکیک  شده توسط سرندها میباشد.

این نوع نمک تقریبا شبیه آرد بوده و از نظر دانه بندی معمولا  بین 40 مش تا 90 مش  وجود دارد.

در این گروه دانه بندی نمک  ازآنجای که برابر قانون خردایش  مواد معدنی و مخصوصا  نمک  هرآنچه که دانه ها ریزتر شود  خلوصیت nacl پاین تر میرود.
یعنی بعنوان مثال اگر ماده معدنی نمک  A دارای خلوصیت 5/98 باشد، به ترتیب هرچه ریزتر شود خلوصیت آن کمتر میشود  ودرنتیجه گروه N-P به 5/97 میرسد.
شرکت جواهر صنعت خلیج فارس مجموعه نمک های گروه N-P را حسب نوع دانه بندی و تفکیک دقیقتر خود به دسته های زیر تقسیم کرده است.

– نمک N-Pd

– نمک N-Pr

– نمک N-Pm

– نمک N-PSI

 درگذشته این سایز نمک را به صورت کیسه های زرد رنگ کوچک بسته بندی و به بازار عرضه میکردند. اما امروز این خانواده نمک بیشتر در مصارف صنعتی مانند اسید سازی ها کلر سازی ها کارخانجات صنعتی و در بعضی از کارخانجات ضد یخ سازی به کار میرود.

پودریصدفیمحصولاتمعدنینمکنمک دانه بندینمک صنعتی

نمک پودرینمک صدفینمک صنعتی پودرینمک مخلوط

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!