loading

نمک صدفی یا مرواریدی که به دلیل سفیدی و شفافیت دانه هایش با این عنوان یاد می شود ارزشمندترین و گرانبهاترین محصولات گروه کارخانجات جواهر صنعت خلیج فارس است.

نمک صدفی یا همان نمک مش 120 و مش 130 غیر از مصارف صنعتی، در بسیاری از صنایع غذایی نیز در تناژ بالا مصرف می شود.

تنها نگرانی موجود به خصوص در فصل بارش رحمت الهی، رطوبت سنگ نمک و به تبع آن محصولات تولید شده از سنگ نمک است.

هیچ نگران کلوخه شدن و نمناک بودن نمک خریداری شده از ما نباشید…

امکان تولید روزانه 500 نمک صدفی با کیفیت و خلوص بالا و در بسته بندی مناسب قابل مصرف در بسیاری از صنایع حتی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی ما را به یکی از قدرت های منطقه تبدیل کرده است.

صدفیمحصولاتمعدنینمکنمک دانه بندینمک صنعتی

نمک صدفینمک صنعتی صدفینمک مرواریدینمک مش 120نمک مش 130

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!