loading

نمک صدفی یا مرواریدی که به دلیل سفیدی و شفافیت دانه هایش با این عنوان یاد می شود ارزشمندترین و گرانبهاترین محصولات گروه کارخانجات جواهر صنعت خلیج فارس است.

نمک صدفی یا همان نمک مش 120 و مش 130 غیر از مصارف صنعتی، در بسیاری از صنایع غذایی نیز در تناژ بالا مصرف می شود.

تنها نگرانی موجود به خصوص در فصل بارش رحمت الهی، رطوبت سنگ نمک و به تبع آن محصولات تولید شده از سنگ نمک است.

هیچ نگران کلوخه شدن و نمناک بودن نمک خریداری شده از ما نباشید…

امکان تولید روزانه 500 نمک صدفی با کیفیت و خلوص بالا و در بسته بندی مناسب قابل مصرف در بسیاری از صنایع حتی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی ما را به یکی از قدرت های منطقه تبدیل کرده است.

انواع نمک های صنعتیصدفیمحصولاتمعدنینمکنمک دانه بندی

نمک صدفینمک صنعتی صدفینمک مرواریدینمک مش 120نمک مش 130

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!