loading

ترکیب طبیعی سولفات باریم، یکی از کانی‌های عادی رگه‌ها است که معمولاً همراه کوارتز و کلسیت ظاهر می‌شود. همچنین در سنگهای آهکی و ماسه سنگ نیز دیده می‌شود.

صفت مشخصه این است که در مقایسه با سایر مواد غیر فلزی بسیار سنگین می‌باشد. در حالت معمولی سفید رنگ تا خاکستری روشن است ولی ممکن است به رنگهای متمایل به آبی، قهوه‌ای یا سیاه نیز دیده شود. یک کانی اوپک تیره بوده و دارای جلای صدفی تا شیشه‌ای می‌باشد.

نمونه‌های تیپ یک آن به صورت بلورهای ارترومبیک کشیده دیده می‌شود، اما باریت تجارتی به صورت دانه‌دانه، توده‌های بلورین و یا قلوه‌ای تهیه می‌شود. وزن مخصوص این کانی در حدود ۴٫۳ تا ۴٫۶ می‌باشد، و سختی آن بسته به ناحیه‌ای که در آن تولید شده است، دارای دامنه تغییرات قابل ملاحظه‌ای می‌باشد.

انواع نمک های صنعتیباریتمحصولاتمعدنی

باریت قهوه ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!